FakturaLight Magazyn (0)

FakturaLight Magazyn

us fr cn de it se ru nl gb

Por Pawel Piskadlo


us (0)
fr (0)
cn (0)
es (0)
de (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
Gratis
Descargar

FakturaLight MAGAZYN to nowoczesny program do wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz prowadzenia prostej ewidencji magazynowej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz dobrze zaprojektowanej bazie danych korzystanie z aplikacji jest przyjemne i szybkie.

Najważniejsze cechy programu:

- Obsługa wszystkich podstawowych dokumentów sprzedaży: faktura VAT, Proforma, marża, MK, zaliczkowa i końcowa, korekta.
- Obsługa dokumentów magazynowych: WZ, PZ, PW, RW, MM.
- Automatyczne wystawianie WZ do faktur.
- Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
- Wystawianie faktur VAT z Proformy, a także klonowanie, czyli wystawianie dowolnej faktury na podstawie już istniejącej.
- Wystawianie faktur w walutach obcych z obliczaniem podatku w PLN.
- Automatyczne pobieranie kursu waluty z NBP na odpowiedni dzień poprzedzający datę wystawienia faktury z uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy.
- Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS na podstawie NIPu, szybko i wygodnie, bez wpisywania żadnych kodów z obrazków.
- Kartoteka kontrahentów tworzona ręcznie lub automatycznie podczas wystawiania faktur dla nowych klientów.
- Kartoteka produktów z możliwością ustalania m.in. waluty i rabatów procentowych oraz kwotowych.
- Obsługa zamówień.
- Oprócz drukowania, możliwość zapisu faktury do pliku PDF lub bezpośredniego wysłania emailem w załączniku za pomocą wbudowanego w program klienta poczty.
- Seryjne drukowanie, zapisywanie do PDF lub wysyłanie emailem wielu faktur na raz.
- Bardzo szybkie sortowanie oraz filtrowanie faktur i zamówień, optymalizowane do pracy nawet z milionem rekordów.
- Błyskawiczne wystawianie faktur dla klienta znajdującego się w bazie dzięki automatycznego podpowiadaniu danych oraz braku wymogu wcześniejszego dodawania produktu lub usługi do kartoteki.
- Możliwość definiowania dowolnej numeracji faktur, zarówno miesięcznej jak i rocznej.
- Pełna dowolność ustalania kolejnego numeru faktury.
- Obsługa firm zwolnionych z podatku VAT.
- Dowolna metoda liczenia podatku VAT: od ceny netto, brutto, dla każdej pozycji na fakturze osobno.
- Możliwość dodania loga firmy do drukowanych dokumentów oraz dowolnego ustalenia wyglądu stopki.
- Automatyczne wypełnianie miasta na podstawie kodu pocztowego podczas wystawiania faktury.
- Możliwość definiowania metod płatności wraz z ustalaniem domyślnego terminu płatności (w dniach) dla każdej z nich.
- Pozwala wykonać niemal każdą akcję (edycja/usuwanie starych faktur, niekonsekwentna numeracja, nieprawidłowe dane, itp.) na własną odpowiedzialność z ewentualnym ostrzeżeniem.

Darmowa wersja programu dodaje znak wodny do wydruków, który znika po wykupieniu płatnej subskrypcji z poziomu aplikacji. Subskrypcja trwa 1 rok i nie jest automatycznie odnawiana.

--
FakturaLight Magazyn is modern, fast and intuitive invoice app with stock support for small and medium Polish companies.
It contains an in-app purchase product (subscription) which removes watermark on prints. Subscription length is 1 year and is not renewable.

Terms of use (warunki użytkowania): https://fakturalight.pl/terms-of-use
Privacy policy (polity prywatności): https://fakturalight.pl/privacy-policy


Gratis
DescargarNotas de la versión

20/12/2017 | Versión : 5.0.1 | Tamaño : 14,7 MB
Poprawiono obsługę baz MySQL/MariaDB.

16/06/2017 | Versión : 3.0.1 | Tamaño : 14,2 MB
- Usunięto błąd niepoprawnego obliczania ilości produktów po edycji dokumentów magazynowych.
- Dodano obsługę usług - pozycji nieuwzględnionych w obrocie magazynowym.
- Dodano informację o ilości produktu w magazynie przy wyborze produktu podczas wystawiania faktur i dokumentów magazynowych.
- Dodano okno edycji produktu.
- Dodano opcję wyłączenia/włączenia informacji o VAT w drukach dla firm nie będących płatnikami VAT.
- Dodano możliwość wpisywania PKWiU dla produktów oraz możliwość drukowania tej informacji na fakturach.
- Dodano opcję włączenia/wyłączenia drukowania dodatkowych zer po przecinku w kolumnie "Ilość".
- Dodano informację o pozostałej kwocie do zapłaty w wydruku Proform.
- Dodano obsługę prefiksu NIP.
- Dodano możliwość generowania plików JPK FA.
- Dodano obsługę przypisywania rabatów dla poszczególnych kontrahentów.
- Dodano możliwość filtrowania faktur po sposobie numeracji.
- Poprawiono szablon wydruku - jest teraz bardziej zwarty.
- Poprawiono błędne zapamiętywanie e-maili kontrahentów, które mogło powodować błędy przy wysyłaniu faktur.
- Dodano ostrzeżenie o zerowej kwocie zamówienia/faktury.
- Poprawiono błędne zliczanie faktur zaliczkowych w ewidencji sprzedaży VAT.
- Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych i końcowych.
- Usunięto błąd powodujący wieszanie się programu przy usuwaniu faktury.
- Usunięto błąd powodujący błędne obliczanie podsumowania VAT w fakturach zaliczkowych.
- Dodano obsługę paragonów.
- Dodano możliwość ukrywania proform, do których została wystawiona faktura. Funkcja działa tylko dla proform, do których została wystawiona faktura od tej wersji programu wzwyż.
- Zmieniono domyślny katalog zapisu plików na "Dokumenty".
- Usunięto błąd powodujący złe zliczanie stanów magazynowych po usunięciu dokumentu magazynowego.

Imágenes Mac OSX :

Imágenes Mac OSX Imágenes Mac OSX Imágenes Mac OSX

Categoría

Economía y empresa , Finanzas


Dispositivos soportados
Mac OS

De este prog.

FakturaLight
FakturaLight

Precio : Gratis
Plataforma : Mac OS
Por Pawel Piskadlo

Para Descubrir

Bubble Blast Marbles
Bubble Blast Marbles

Precio : Gratis

Laberinto Espacial
Laberinto Espacial

Precio : Gratis

Fruity Connect
Fruity Connect

Precio : Gratis

Elementos 3D
Elementos 3D

Precio : Gratis

Blob Party
Blob Party

Precio : Gratis